Wie vind je er?

In het Gezondheidshuis vind je zorg en welzijn allemaal onder één dak. De zorgverleners van EMC Nieuwegein, waaronder Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan, Apotheek Nieuwegein, Huisartsenpraktijk Jutphaas en Paramedisch Centrum Nieuwegein zijn allemaal vertegenwoordigd. Daarnaast vind je er op het gebied van welzijn het sociaal wijkteam, Geynwijs en wijkcoördinatoren vanuit gemeente Nieuwegein. Ook het Sociaal Juridisch Servicepunt kun je hier vinden. Evenals de buurtverbinders, kinder- en jongerenwerkers van MOvactor.

Vragen of advies nodig? Loop binnen bij het Gezondheidshuis. Wij helpen je graag verder.

EMC Nieuwegein

EMC staat voor Eerstelijns Medisch Centrum. Het EMC is een multidisciplinair samenwerkingsverband van Apotheek Nieuwegein, Diëtheek, Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan, Huisartsenpraktijk Jutphaas en Paramedisch Centrum Nieuwegein. Naast de coöperatieleden biedt EMC Nieuwegein ook huisvesting aan psychologen, logopedie, Saltro en andere organisaties. Daarmee is de hele eerstelijns (met uitzondering van de tandarts) vertegenwoordigd, inclusief welzijn.

Website EMC Nieuwegein

Geynwijs

Bij vragen over ondersteuning in het dagelijkse leven, zoals opvoeden, zorg, wonen, meer structuur in je dag of huishouden kun je terecht bij Geynwijs. Samen wordt gekeken naar wat je zelf nog kunt doen, kun je hulp krijgen van mensen die je kent, van welke algemene voorzieningen in Nieuwegein je gebruik kunt maken en/of er ondersteuning nodig is vanuit de Jeugdwet of WMO. Geynwijs werkt samen met verschillende vrijwilligersorganisaties, waaronder: MOvactor, Steunpunt Mantelzorg, huisartsen, wijkverpleging, Werk en Inkomen Lekstroom, scholen en zorgaanbieders

Website Geynwijs

MOvactor

MOvactor zet zich als welzijnsorganisatie actief in voor de leefbaarheid in wijken en buurten. Ze werkt met bewoners(-organisaties) en professionele partners aan een sociale omgeving die toekomst heeft. MOvactor gaat uit van het standpunt dat iedere bewoner – jong en oud – iets kan betekenen voor een ander en van waarde kan zijn voor de samenleving. Met kinderen, jongeren en volwassenen gaan ze op zoek naar hun talenten en stimuleren hen om deze wijk – en of buurtgericht in te zetten.

MOvactor creëert in het nieuwe pand ruimte voor de inwoners om hun initiatieven, activiteiten en ideeën tot bloei te laten komen. Van jong tot oud kan gebruik worden gemaakt van de ruimtes in het pand. En waar ondersteuning nodig is, ondersteunt een buurtverbinder of jongeren-/kinderwerker graag. Vrijwilligers die het sociaal juridisch servicepunt ondersteunen bij vragen over administratie en juridische vragen kunnen ook gebruikmaken van de ruimtes. Iedereen is straks welkom, ook voor ontspanning en het opdoen van energie. MOvactor ziet het Gezondheidshuis straks graag vol mét inwoners.

Website MOvactor

De bouw in beeld

Heb je een idee voor het pand of activiteit/training? lees meer

Schilderen Dobbelsteen Gezondheidssymbool Knuselen

Nieuwsflits

Blijf op de hoogte, meld je aan voor onze nieuwsflits.